» آغاز بیست و هشت سالگی :: ۸ شهریور ۱۳٩٥
» پیش رفت :: ۱٢ اسفند ۱۳٩٤
» موهبت یا نعمت ؟ :: ٩ دی ۱۳٩٤
» گدایی :: ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» بی حرکت شدی مثل مجسمه :: ۸ امرداد ۱۳٩٤
» پاسخ :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» یه جای خلقتت می لنگه :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
» خواب می برد . خوابت برد :: ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
» گذرم به کوی عشق است :: ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» امان از این احساس :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» آخ که یادم میره :: ٢۸ دی ۱۳٩٢
» دل نیست :: ۱ دی ۱۳٩٢
» من ولی تنهایم :: ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» اه اه اه :: ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» دامنت سبز نیست :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» چی بگم :: ٩ شهریور ۱۳٩٢
» Danger keep out :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» از آخر به اول :: ۱ تیر ۱۳٩٢
» اصل اتفاق :: ۸ خرداد ۱۳٩٢
» حس لعنتی :: ۱ خرداد ۱۳٩٢
» صب ، ظر ، شب :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 7UP :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» جزوه های دانشجویی :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» منو با خنده نسوزون :: ٦ فروردین ۱۳٩٢
» خودم هم نمی دونم :: ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» اروتیک :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» زلف بر باد دادی و ... :: ۱ اسفند ۱۳٩۱
» تیک تیک :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» لالایی :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» می آیم :: ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» من پیرتر شدم یا ؟ :: ۱٥ دی ۱۳٩۱
» بودن - ماندن - رفتن :: ۱ دی ۱۳٩۱
» زندگی مفت :: ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» مسیر یک طرفه :: ٥ آذر ۱۳٩۱
» ببار :: ۱ آذر ۱۳٩۱
» حباب ... :: ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» روزی از ماهِ دوم ِ پاییز :: ٩ آبان ۱۳٩۱
» با نو :: ۸ آبان ۱۳٩۱
» فشارها :: ۱ آبان ۱۳٩۱
» باکتری :: ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» کوش ؟ :: ۱ مهر ۱۳٩۱
» ثبت برابر سند :: ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» تولد :: ٢ شهریور ۱۳٩۱
» دیوار فاحشگی :: ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» آواز واژه :: ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» مزاحم :: ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» وا .... همه :: ٤ امرداد ۱۳٩۱
» بای بای :: ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» کجایی :: ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» یه حس :: ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» پرنده :: ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» یه چی گفتم دیگه :: ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» بی تا :: ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» سست :: ۳ خرداد ۱۳٩۱
» فال :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دلم :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دنبال تو :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ببوسمت ؟ :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سپاسگذارم :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بازی عشق :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» turning tables :: ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» خودت :: ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» سیل تو :: ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» بازی :: ۸ فروردین ۱۳٩۱
» سال نو :: ٢ فروردین ۱۳٩۱
» هه هه :: ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» بخیل :: ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» درازا :: ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» موش نگاهت :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» لبات :: ٧ اسفند ۱۳٩٠
» گاهی دروغ :: ٢ اسفند ۱۳٩٠
» تا مرز جنون :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» دایره :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» سه نقطه :: ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» سرانجام :: ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» نقطه ی مشترک :: ۳ بهمن ۱۳٩٠
» بودن :: ٢٥ دی ۱۳٩٠
» O2 :: ٢۳ دی ۱۳٩٠
» دال :: ۱٦ دی ۱۳٩٠
» بی واسطه :: ٧ دی ۱۳٩٠
» دستانت :: ٦ دی ۱۳٩٠
» سر صبح :: ٤ دی ۱۳٩٠
» تقدیر :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» احتیاج :: ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» تکه ای از ماه :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» شیوه یتو :: ۱٧ آذر ۱۳٩٠
» سفر :: ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» خیالت :: ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» دفتر :: ٩ آذر ۱۳٩٠
» کجا ؟ کی ؟ :: ٧ آذر ۱۳٩٠
» بانو :: ٥ آذر ۱۳٩٠
» واسه گریه :: ۳ آذر ۱۳٩٠
» من مردم :: ٢ آذر ۱۳٩٠
» دارم از عطش می میرم :: ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» ٢٧ آبان ۱۳٩٠ :: ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» شایعه ست :: ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» بارون بیاد و چترم باشی :: ٢٤ آبان ۱۳٩٠
» fierce :: ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» خشک کنم ؟ :: ۱٩ آبان ۱۳٩٠
» نصیب :: ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» حواست هست ؟ :: ٧ آبان ۱۳٩٠
» قمری و روباه :: ٢ آبان ۱۳٩٠
» تا ... :: ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» بیتاب :: ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» من خودمم نه خاطره :: ٩ مهر ۱۳٩٠
» چراغ دل :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» دچار :: ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» خاموشی :: ٧ شهریور ۱۳٩٠
» تولد :: ٢ شهریور ۱۳٩٠
» مرد خیابانی :: ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» lady in red :: ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» تجسم :: ٩ امرداد ۱۳٩٠
» اجازه :: ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» کنار نگاهت :: ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» عاشقی در کلمه :: ٩ تیر ۱۳٩٠
» چند متری هل بده :: ٤ تیر ۱۳٩٠
» I have nothing after you :: ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
» عابر :: ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» بنویسم ؟ :: ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» تعمیر :: ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» پرنده باش :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» روستا نشینم :: ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» حرف شکستنی :: ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» کلاغ :: ۸ خرداد ۱۳٩٠
» قلب آهنی :: ٤ خرداد ۱۳٩٠
» 511=911 :: ٢ خرداد ۱۳٩٠
» کجا ؟ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خدایا دستانت کو ؟ :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دو تا رخداد :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» میدونی ؟ :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» از چشم تو :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شاید فردا :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» اینجا مردی هست :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» راستی :: ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» عاشق لحظه های بی تو , مرگ :: ٧ فروردین ۱۳٩٠
» 1390 :: ۳ فروردین ۱۳٩٠
» نروس :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» آه سانگ :: ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
» تزریق توهم :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» ای مرد :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» ماهی و قلاب :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» مبادا دلتنگ شوی :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» من کافرم :: ۸ بهمن ۱۳۸٩
» دوستی :: ٥ بهمن ۱۳۸٩
» هنوز :: ٢ بهمن ۱۳۸٩
» خشم :: ٢٤ دی ۱۳۸٩
» آری من با یک نگاه :: ۱٧ دی ۱۳۸٩
» شال :: ۱۳ دی ۱۳۸٩
» رویای صادقه :: ۱۱ دی ۱۳۸٩
» ماه زمستانی :: ٩ دی ۱۳۸٩
» اتاق آسمانی :: ٩ دی ۱۳۸٩
» a dark side of me :: ٤ دی ۱۳۸٩
» یلدای ستارگان :: ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» سفید خط های پر دود :: ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» بالهای ابدی :: ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» نقاش :: ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» ویترین گرم :: ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» رود جاودانگی :: ۱٩ آذر ۱۳۸٩
» انکسار :: ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» سینه ای پر دود :: ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» in fall :: ۱٠ آذر ۱۳۸٩
» دوباره بچه می شوم :: ٩ آذر ۱۳۸٩
» م ی ت ر ا :: ۸ آذر ۱۳۸٩
» غلط املایی :: ۸ آذر ۱۳۸٩
» کنار چشمت :: ٥ آذر ۱۳۸٩
» نافرمانی :: ٤ آذر ۱۳۸٩
» دنیای وارونه :: ٢ آذر ۱۳۸٩
» the last fight :: ۳٠ آبان ۱۳۸٩
» a year without rain :: ٢۸ آبان ۱۳۸٩
» تولدی دیگر :: ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» بیشه زار تو :: ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» اغتشاش :: ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» باز :: ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» دوباره نبودن :: ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» تاوان :: ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» و دوباره من :: ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» بی حسی ام :: ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» دست خواهش :: ۸ آبان ۱۳۸٩
» شب و این همه خوبی :: ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» تن چوب و دل طلا :: ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» بد بد بد :: ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» حالیت نیست :: ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» فضای عجیب :: ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» گوشه چشم :: ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» اسم جدید :: ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» دنیا بی چشمات یه دروغ محضِ :: ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» همقدم :: ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» گر در سمم :: ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» مثل :: ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» بادبادک :: ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» دلم :: ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» انگار :: ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» نیکوتین :: ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» حرف دوست دارم :: ٩ مهر ۱۳۸٩
» حرف دل :: ۸ مهر ۱۳۸٩
» هیچکس نمی فهمه :: ٧ مهر ۱۳۸٩
» ماه :: ٦ مهر ۱۳۸٩
» آفتاب :: ٤ مهر ۱۳۸٩
» این قصه درازه :: ٢ مهر ۱۳۸٩
» دلم :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» سخت است :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» تات :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» دیگه دوریت محاله :: ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» سکوت :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» جای کفش :: ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» دوست :: ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» دست نوشته :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» چرا؟ :: ٧ شهریور ۱۳۸٩
» تعنه ی تو نیازمه :: ٤ شهریور ۱۳۸٩
» your my heart :: ٤ شهریور ۱۳۸٩
» تولد شروین شاه :: ٢ شهریور ۱۳۸٩
» گیجم :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» چرا من ؟ :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» ببخش :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» یک شب فقط باتو :: ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» و باز برای تو :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» خدای آسمانها :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» خدایا :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» اِِِِِ نه بابا :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» تو و شب :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» تو اگر :: ٩ امرداد ۱۳۸٩
» دست خودم نیست :: ٧ امرداد ۱۳۸٩
» فریاد رسی هست ؟ :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
» تو بیمار شدی :: ۳ امرداد ۱۳۸٩
» شب و بغض :: ۱ امرداد ۱۳۸٩
» بیخود :: ۱ امرداد ۱۳۸٩
» بعد از مرگ من :: ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» میترا :: ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» من مردم :: ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» به تو :: ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» مرد :: ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» کاش برای خودم بود :: ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» آیا هنوز ؟ :: ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» کی منو از تو جدا کرد :: ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» شمال :: ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» آخرین قلمها :: ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» یک لحظه در اسارت :: ۸ تیر ۱۳۸٩
» برای او :: ٤ تیر ۱۳۸٩
» در جوابش :: ٢ تیر ۱۳۸٩
» واژه :: ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» دریابنده :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» هدف ها :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» بهت :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» خیال :: ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» قید :: ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» کاش :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» من را :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» ترسیدم :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» دلم :: ٦ خرداد ۱۳۸٩
» پژواک :: ۱ خرداد ۱۳۸٩
» زهی گوسفندان ، زهی :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ? What about now ? what abouat today :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یک بعدازظهر :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ?why love :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ای کاش :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» واسه چی ؟ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» Tu Me Haces Falta :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» Persian Gulf :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چند روز می گذرد :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برای ما ... :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تلمبه :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» زن چیست ؟ :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دومین :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» لباس شب :: ٢٦ فروردین ۱۳۸٩
» شاهزاده و پری :: ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» حیوانات :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٩
» تکاور :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» حواسم کجاست ؟ :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» باز هم تو :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» هدیه :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» دوچرخه :: ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» پرواز پرستو :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» آخر چرا ؟؟؟؟ :: ۸ فروردین ۱۳۸٩
» میوه نایلون :: ٦ فروردین ۱۳۸٩
» لام :: ٦ فروردین ۱۳۸٩
» عید ها :: ٤ فروردین ۱۳۸٩
» ما معتادیم :: ٢ فروردین ۱۳۸٩
» بزن برو :: ٢ فروردین ۱۳۸٩
» بین ما :: ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» کاشکی :: ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» بوسه ها :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» آغوش :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» مخاطب :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» خدا را شکر :: ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» از تو تشکر .. :: ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» از بودنت . از ماندنت :: ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
» نفس منو بگیر :: ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
» نوازش :: ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» تناسل :: ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» سابجکت :: ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» هی پسر :: ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» آخ که من :: ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» چرا ؟؟؟ :: ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» به قول پیرترها :: ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» هک می کنم . حک می شوی :: ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» اسیر توام :: ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» عقیم :: ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» آه چه خوب :: ٩ اسفند ۱۳۸۸
» واژه نیست :: ٩ اسفند ۱۳۸۸
» هش :: ٩ اسفند ۱۳۸۸
» دو خط سنگک :: ٧ اسفند ۱۳۸۸
» من واین چند - من و این دل در بند :: ٦ اسفند ۱۳۸۸
» استعداد :: ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» روز ولنتاین :: ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» بوی شاش :: ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» یادت هست ؟ :: ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» اینه فرق ما توی اجتماع . :: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
» بهت بر نخوره :: ٩ بهمن ۱۳۸۸
» برایم بس :: ٢ بهمن ۱۳۸۸
» مگه دیوونه ندیدی ؟ :: ۱ بهمن ۱۳۸۸
» توی اقیانوس افکارم :: ٢٢ دی ۱۳۸۸
» ذره ای از عشق :: ۱٠ دی ۱۳۸۸
» آه با تو من ... :: ٤ آذر ۱۳۸۸
» بیییییپپ... :: ٤ آبان ۱۳۸۸
» تعریف :: ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» come back :: ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» یک روز بعد از نیمه شعبان :: ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» همیشه ... :: ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» خونه :: ٤ تیر ۱۳۸۸
» HI BYE :: ٤ خرداد ۱۳۸۸
» آدما که ... :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» طرح تعویض افکار فرسوده :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تو که ... :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» داد :: ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» عید :: ۱ فروردین ۱۳۸۸
» خر و پف :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» توازن :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» احترام :: ۳ اسفند ۱۳۸٧
» بچه که بودم :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
» نمیدونم :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» نیمکت :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» نفرت :: ۳ بهمن ۱۳۸٧
» تکرار :: ٢۸ دی ۱۳۸٧
» فیلتر فیلتر فیلتر :: ٢٥ دی ۱۳۸٧
» مرور خاطره ها :: ۱٩ دی ۱۳۸٧
» محدودم :: ۱۳ دی ۱۳۸٧
» برخورد بد :: ٩ دی ۱۳۸٧
» ماهی :: ٢ دی ۱۳۸٧
» وقتی :: ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» هستی ؟ :: ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» از خود گذشتگی :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» سنت مدرن :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» نم :: ٧ آذر ۱۳۸٧
» ممنون آقا :: ٦ آذر ۱۳۸٧
» تازه و جدید :: ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» سلام من به شما :: ٢٧ آبان ۱۳۸٧
» 1 :: ٦ فروردین ۱۳۸٥
  • راه بلاگ | تک تاز بلاگ