تاريخ : | | نویسنده : مدیر

آقا ما دیدیم هر (سانسور) واسه خودش یه باشگاه هوادارن زده ، گفتیم ما چی کم داریم از یه (سانسور)

براین شدیم که ماهم یه پیج بزنیم به اسم شروینساف (شروینسا فنز) .

 

این صفحه رو هم زدیم که بگیم هیچ نیازی به هواداری و حمایت شما نداریم و شما به

اندازه ی .... ما هم برای ما مهم نیستد . .

 

 مدیر پیج شروینساف .  • راه بلاگ | تک تاز بلاگ