تاريخ : ۱۱ اسفند ۱۳۸٧ | ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : شروینسا

چه جالب توی پاکت پاستیل هم ، توازن وجود داره . دوتا دونه آخر پاستیل من یکیش شیر و یکیش گورخر ، یکی  شکارچی یکی شکار ، یکی گوشت خوار یکی علف خوار ، یکی ترسناک یکی آرام ، یکی شجاع یکی ترسو ، یکی ... یکی ...  ،،،  • راه بلاگ | تک تاز بلاگ