تاريخ : ٢٦ شهریور ۱۳٩۳ | ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : شروینسا

گاهی بیدار میشوی

از خوابی که خواب نبود

 تنها بسته ماندن چشمهایی که سنگین شده است

حسی درونت را قلقلک میدهد

برای دوباره پلک بستن

 برای دوباره خوابیدن

و تو تمامی عمر را

با همین وسوسه 

سپری کردی

افسوس که تاکسی

از مقصد تو گذر کرد

و تو همچنان خوابیده ای  • راه بلاگ | تک تاز بلاگ