تاريخ : ۱۱ فروردین ۱۳۸٩ | ٩:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : شروینسا

هرگز فراموش نمی کنم

وقتی صحنه سوار شدن کودکی که برای اولین بار

 پا بر رکاب دوچرخه نارنجی خود گذاشته و با سرعت پا می زند میبینم می خندم

 و خوشحالتر می شوم وقتی یاد اولین پا زدن های خودم میافتم .

کاش دوچرخه ی زندگی هم به این آسانی پا می خورد و می چرخید   • راه بلاگ | تک تاز بلاگ