تاريخ : ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ٥:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : شروینسا

زن چیست ؟

چه کسی می داند ؟

حتی خدا هم گیج شده ...

تمامی راز های دنیا با آنهاست

الهام دهنده ی تمامی اثر های هنری آنانند

نقاش ها بهترین نقاشی هایشان یک زن است

حتی مجسمه ها هم از بدن پر پیچ وخم آنان است

و هزار مثالی دیگر...

این موجود به این قدرت چه نیازی به مرد دارد ؟

چه نیازی ؟

و ما مردها سرگرم میکنیم خودمان را با بازی های بی پایان زن

زن

و این کلمه هم رازآلود است       ز- ن

تو چیستی ؟  • راه بلاگ | تک تاز بلاگ