خواب می برد . خوابت برد

گاهی بیدار میشوی

از خوابی که خواب نبود

 تنها بسته ماندن چشمهایی که سنگین شده است

حسی درونت را قلقلک میدهد

برای دوباره پلک بستن

 برای دوباره خوابیدن

و تو تمامی عمر را

با همین وسوسه 

سپری کردی

افسوس که تاکسی

از مقصد تو گذر کرد

و تو همچنان خوابیده ای

/ 2 نظر / 32 بازدید
هتل شبستان رشت

سلام جالب بود زیبا و دلنشین - دوست داشتید یه سر به ما بزنید خوشحال میشیم[گل]

...

Ummmm[تایید]