عقیم

من را عقیم کردی

من عقیم شده ی عشقم

عقیم شده حرکات تو

عقیم شده  لحظاتی که با تو داشتم

و آن بوسه ی  داغ که بر سینه ی من نهادی

و داغی این عطش بسیار

که من را عقیم تر از عقیمان اطرافم کرد

من عقیم عشق نیستم

عقیم تو ام . . . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید