خدا را شکر

دوست دارم هر روز ببینمت

هر روز بخندانمت ، بخندانیم

هر روز تو را حس کنم

و هر لحظه سرشار بشم از

با تو بودن و تو با کلامی شیرین

مرا تشنه تر از قبل برای بوسیدنت کنی

و آن لحظه خود را در تو می یابم

و برای عمری خوشحالی که در کنار تو

در یک لحظه بدستش می آورم

خدا را شکر می کنم

خدا را شکر

خدا را ....

/ 1 نظر / 7 بازدید
ترنم

شاید بشناسی ام ...