گذرم به کوی عشق است

عشق گذرگاه باریکی ست

و آدمها کاروانند

در این گذرگاه 

هر کس راه زنی دارد که منتظر عبور اوست 

یا باید تسلیم شد ، یا ستیز کرد 

ماندنی در کار نیست 

عشق تنها یک گذرگاه است 

باریک اما

/ 1 نظر / 47 بازدید

Upam shervin ghashang neveshti