سابجکت

س.ا.ب.ج.ک.ت.

سحر – آناهیتا – بهار – جورجیا – کبرا – تهمینه

هر کدوم بشه ماراضی هستیم .

گور بابای ناراضی - -

ولی با بهار پایه ام ، با سحر فاب ، با آناهیتا رله ، با تهمینه جور ، با جورجیا ردیف ، با کبرا . .

ولش کبرا هنوز تصمیمش رو نگرفته  - - کبرا خوب نیست .

/ 0 نظر / 6 بازدید