نوازش

کنار بخاری و نوازش گرم یک زبان

بدنی نرم و سراسر شعله

و من عشق می ورزم به این کنار بخاری نشستن

و لمس شدنم با زبان تو

ای جولی

ای سگ وفادار و زبان دراز من . - -

/ 0 نظر / 6 بازدید