دلم

تنهایی ام

نگاهت را طلب می کند

از چشمانی که من با نگاهی عمیق

و لحنی متفاوت

هر از چندگاهی

زل می زنم به آنها

و می گویم

هی فلانی ....

عاشششقققتتتم

/ 1 نظر / 18 بازدید
سايه

[افسوس]ولي..................