بی حرکت شدی مثل مجسمه

زندگی با یک مجسمه تجربه ی جالیست 

هر چه که می خواهی را برآورده نخواهد کرد

و تو هر چه که می گذرد غمگین تر می شوی 

دیگر خودت نیستی 

مجسمه ای می شوی 

برای تزیین مجسمه ات 

دنیای تو تغییر خواهد کرد 

خشک می شوی 

نمی خندی 

هیجان نداری 

تنها حضوری هستی 

برای پر کردن فضا 

مجسمه ای 

خیال برت میدارد

که انگار باید مجسمه باشی

سفت میشوی 

اما پشت این ظاهر سخت 

قلبت امان نمیدهد 

ذهنت درگیر است 

تو مجسمه نیستی 

نه نیستی 

/ 0 نظر / 33 بازدید