من ولی تنهایم

همه شب مست توام 
امشبم مست تو ام 
همه شب مست تو ام
فردا شب مست توام
همه شب مست توام 
آخ که من مست تو ام
مست تو ام
ست تو ام
ت تو ام 
تو ام
و ام
ام
م
م
م
م
من
من ولی تنهایم
/ 0 نظر / 24 بازدید