من پیرتر شدم یا ؟

بازی باد با درخت ها

فصل پاییز را واضح تر می کند 

و رنگ سفید با موهای من 

پیری زود رس را 

شاید رنگ پاییز را قرض بگیرم برای موهایم

و رنگ سفید را به زمستان پاییزی ببخشم .

/ 6 نظر / 21 بازدید
سایه

حیقت زندگی همیشه تلخه[گل]

مولایی

از سایه فاصله بگیر همه رو افسرده واز راه بدر میکنه

سايه

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . . . [افسوس] چون بندگانت در شكستن دل از هم سبقت ميگيرند[افسوس]

ندا

نوشته ها ت ق.ش.ن.گ بود[لبخند]

cherko

شروینساجان تویه مترجمی نوشته هات خیلی زیباست