نفس منو بگیر

اگه حتی بین ما فاصله یک نفس ،نفس منو بگیر

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه ،نفس منو بگیر

 

ای تو که تمامی زیبایی را در تو می یابم مرا دریاب .

کمترین فاصله ی ما بینهایت ها نهایت ها 

/ 0 نظر / 6 بازدید