ثبت برابر سند

زمانی گذشت

خاطراتی هم باقی ماند

اما تنها یک چیز 

به اثبات رسید

تنهایی 

...

/ 1 نظر / 19 بازدید
سايه

اين يه حقيقته هركسي سنگ خودش رو به سينه ميزنه همه به فكر منفعت خودشونن[گل]