دوچرخه

هرگز فراموش نمی کنم

وقتی صحنه سوار شدن کودکی که برای اولین بار

 پا بر رکاب دوچرخه نارنجی خود گذاشته و با سرعت پا می زند میبینم می خندم

 و خوشحالتر می شوم وقتی یاد اولین پا زدن های خودم میافتم .

کاش دوچرخه ی زندگی هم به این آسانی پا می خورد و می چرخید 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجید

دوچرخش که خوب می چرخه! مسیرو گاهی بد میریم باهاش