مسیر یک طرفه

میان سردترین پیاده روی هایم 

تنها از گرمای سیگار سوخته ای گرم می شوم که

خاطراتت را دچار توهم می کند 

تنها از حرارت نفسی گرم می شوم که 

بو تعفنش عقده های را بالا می آورد

تنها گرمایی را حس می کنم که

دوباره ای نخواهد داشت 

و تنها راه را  طی می کنم

که یک طرفه ست .

/ 3 نظر / 20 بازدید
جایزه ادبی فانوس

جایزه ادبی فانوس داستان کوتاه- جاده های یک طرفه همه داستان بن بست هایی ست که یاس فلسفی را به بازی گرفته ست.[اوه]

سایه

هزار بوسه میزنم به لبه تیغ که به رگم بوسه زد ولی یک بار هم نمیبوسم سیگار را که تورا اینگونه بیمار کرد......... [نگران][گل] از سیگار منتفرم[سبز]