وا .... همه

رفت ها و برگشت ها

سخت اسیر می کند آدمی را

به ماندن همیشگی یا رفتنی بی بازگشت

اگر دچار واهمه باشی 

اسارت معنی اش را نشانت می دهد 

وقتی تنها به آغوشی عادت خواهی کرد که

تنها برای چند ساعتی از آن توست

زندگی برایت همان چند ساعت است

انگار باقی ساعت ها مرده ای 

و دوباره واهمه 

قلبت آرام ندارد حتی ...

/ 6 نظر / 22 بازدید
نیلوفر

سروش درد نفس نفس می زند و بر مسیر تنهایی بار واژه ها را به دوش می کشد سورش درد آنقدر به این مسیر می ماند تا زیر بارش له شود تو ما را به چه تهدید می کنی ؟ انقدر می روم و بر میگردم که جای منو تو عوض شود تو حالا واژه ای هستی که بار درد به دوش دارد ...

سايه

اگه كيلومتر ها هم دور باشي نمي توني ..............[افسوس]