موش نگاهت

تمام می شوم

وقتی به تو می رسم

انگار زبانم را

موش نگاهت خورده

انگار حرفهایم را

دزد نگاهت برده

چیزی نخواهم داشت

تا برایت زمزمه کنم

تقصیر خودت است

زیبایی و مغرور

و من مغموم به این غرورت

حرفی برای لحظه هایمان

نخواهم داشت

/ 7 نظر / 17 بازدید
nilo93

این مسخ شدن ها رو خیلی دوست دارم ...

هما

من از مستی گلایه ای ندارم مستی غرورنمیخاهد وقتی هیچ حرفی نیست باید از سکوت حرفی زد ولی حیف میشود روزی....

شیدا عباسی

[گل]

آیلین

[لبخند][گل]

alive

منتظر شنیدن بودنه که سکوت رو مهمون زبان و ذهنمان میکند !!!