دل نیست

یه وقتایی انقدر بی حوصله میشم که دلم می خواد برم سوار یه قایق بشم

همینجوری تو دریا ول 

 آفتاب یه کوچولو بتابه 

منم یه کلاه حصیری تو کیفم داشته باشم

هیشکی نباشه ها ، هیشکی 

تنها

همینجوری موج ، هی قایق ببره با خودش

منم بی خیال 

آروم 

گم شم

بمیرم

/ 1 نظر / 18 بازدید