بوی شاش

وقتی لباس یک بچه بوی شاش میگیرد چه خوب عطری است این بو ....

 

حس میکنم درون کودکی خود غرق شده ام و برای لحظه ای هم که شده شلوارم را نگاه میکنم ...

 

به شلوارت نگاه کن .

/ 1 نظر / 7 بازدید
تهمینه

من گمت کردم والبته با شرمساری سعی هم نکردم پیدات کنم منو ببخش دیگه گربه ام دیگه[چشمک]