بوسه ها

لمس انگشتانم بر روی لبهای تو

چه احساس خوبی دارد

وقتی می دانم لبهایت از آن منست

و من مانند نم نم باران

لبان تو را خیس می کنم

و تو تنت خیس می شود از خجالت بوسه

بوسه ای داغ که همیشه آرزویش را داشتیم .

/ 0 نظر / 6 بازدید