من مردم

 کجا می روی

من هنوز اینجا هستم

نگاه کن

چرا ؟

چرا نمی بینی ؟

مگه اینجا نیستم ؟

حس نمی کنی منو؟ 

صدامو نمی شنوی‌؟

یا شاید کور شدی ؟

یا کر بدنیا اومدی 

دقت بکن 

من همینجام

چمدونتو چرا بستی

 این آدما تو اتاق ما چیکار می کنن 

چرا همه دارن گریه می کنن

چیزی شده ؟

بهم نمی گی ؟ باشه خودم می پرسم

(ناگهان صدایی بر پا شد )

من مرده بودم

و این جملاتی ست که هر روز تکرارشان می کنم

/ 5 نظر / 17 بازدید
هما

شروین! دلم گرفت.... از صداهایی که توی نبودن هر لحظه بلند تر میشه! شروین!.... دلم گرفت!.... این چمدون رو کی جمع میکنه!؟ کسی که دستاش توی دست بود یه روز....

alive

انالله... و انا الیه راجعون..