اصل اتفاق

تو با یار خود 

من با یار خود

رو در روی هم

و ناگهان

هر دو برگشتیم و

خنده هامان یکی شد ...

/ 5 نظر / 18 بازدید

سلام از پیر مرد پرسیدم دوست کیست؟ گفت : همان که محبتش مرا پیر کرد. http://hagheghat.persianblog.ir/

سايه

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟....

alive

چه لبخند آروم و خاطره انگیزی هم هست این.. وقتی زندگیت خوبه و یاد خاطره های خوبی هم میافتی..

شیفته

تجربه کردم تلخه ولی خووووبه