آخ که یادم میره

و زمانی فرا می رسد که 

نوشته های یک مرد 

بی هیچ اندیشه ای از بین می رود 

میان سختی کار و رفت آمد در مترو ها

تنها شبی می ماند و حافظه ای بی دقت 

/ 3 نظر / 30 بازدید

خوب بلدی فراموش کنی...

سایه

خوبه بعضی وقتا این حافظه کار نکنه کمتر به آدم فشار میاد فراموشی بهتر اینکه به یاد بیاریم دیوارای دورمون خیلی بلنده

روباه پیر

پیشرفت بیش از ظرفیت: بازگشت به دوران نخستین چیزی که اینجا اتفاق افتاده. یک مشت حیوان، که افسارشان کراوات است