پاسخ

من پاسخی از تو نمی خواهم عزیزم

حرف لبانت از دو چشمان تو پیداست 

پلکی بزن ، این گوش های من چه تیز است

هر پاسخی از تو برای من چه زیباست 

.......

انتظار سخت می باشد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید