جزوه های دانشجویی

لحظه ای از برخورد تن به تن با تو 

در کوچه ای نمناک را به 

هزار سال آشنایی با آدم های دنیا 

نخواهم داد 

/ 3 نظر / 19 بازدید
آیدا

منو یاد فیلم هندی میندازه ... [رویا] ([خمیازه] )

سايه

بگذار تا به لهجه باران بخوانمت مانند عشق از دل و از جان بخوانمت تا کوهها صدای مرا منتشر کنند همراه بادهای پریشان بخوانمت چشمم سفید گشت و تو از ره نیامدی یعقوب وار، یوسف کنعان بخوانمت بگذار تا به یمن ظهورت، بهار محض بر گوش شاخه های زمستان بخوانمت آهنگ التهاب سراب است در دلم بگذار تا به لهجه باران بخوانمت [گل][گل][گل][گل][گل][گل]