آواز واژه

زیبای من شعری بگو

من تشنه ی شنیدن‌ٍ

آواز واژه هایی هستم 

که از دهان تو خوانده می شوند

مسخ می کنی مرا 

وقتی واژها ی کلامت

مانند حلقه ای دور قلب من می چرخد 

و به من می گوید

دوستت دارم 

/ 2 نظر / 19 بازدید
مسعود

شروین شروین.... بازم با این متنات منو ترکوندی خیلی خوب توصیف کردیش[شوخی][گل]

نیلوفر

چروک این شعر های ناگفته ات فقط با نگاه صاف می شود دوستت دارم بهانه است ...