کاشکی

کوتاه نوشتن چقدر می تونه با معنا باشه

، همین چند تا جمله راز زندگی یه آدم رو میگه 

، همین چند تا خط فکر یه نفر رو  رو میکنه .

کاشکی میشد همیشه ،

همه چیز به این راحتی آشکار نمی شد

کاشکی می شد .

/ 0 نظر / 6 بازدید