داد

داد

حکایت اینه که همگی مون یه سر و گردن از پدر و مادر مون بلندتریم . هر چیز رو که می خوایم با داد و هوار به دست میاریم اونا هم طبق عادت راحت تسلیم میشن ، نه بخاطر اینکه می ترسن بلکه نمیتونن بیشتر از این بی احترامی رو تحمل کنن اگه بخوان جواب ما رو بدن آنچنان درسی به آدم میدن که تا آخر عمر دست بوسشون بشیم .

احترام واجبه کسی رو تحقیر نکن تا تحقیر نشی ، حواستو جمع کن چی میگی و چی می خوای و چرا می خوای . پاتو از گلیمت دازتر نکن مخصوصا جلو بزرگترت ، افتاد ؟

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
آنسوی مه در مالزی

وبلاگ زیبائی دارید... آدرس ما رو هم جائی بخاطر بسپار روزی بدرد خودت یا بدرد دوستان و آشنایان می خورد.موفق باشید