ببار

چشمهایم می سوزد از تابش آفتاب

در گرمای تابستانی ِ تنت

اما ابر بغض 

در گلویم صاعقه می پراکند

که ببار

 

آری در گرمای تابستان هم میشود

چشمهای بارانی داشت 

/ 1 نظر / 18 بازدید
سايه

آنگاه که دوست داری همواره کسی بیادت باشد.بیاد من باش که من همیشه بیاد توام از طرف بهترین دوست شما (خدا) [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]