هی پسر

هی پسر

چرا خوابی ، پاشو

دنیا داره عوض میشه

همه چی داره رنگ دیگه ای پیدا می کنه

مثل من که لباس پوشیدنمم اختیاری نیست

یه روز می پوشم ، یه روز لخت هستم

یه روز رنگی ، یه وقت سیاه وسفید

یه موقع ساده ، یه وقتایی آرم دار

 

آخه هنر نزد ایرانیان است و. . . .. هست

/ 0 نظر / 6 بازدید