توی اقیانوس افکارم

وقتی که رفت انگار دلم من می مرد

توی دلم خالی شد  

قلبم رو با خودش برد .

 

شاید یه کمی احساساتی باشه اما واقعا دوسش دارم آرگین خیلی گلی خیلی ماهی ... امیدوارم و مطمئنم که به هدفت می رسی منم سعی می کنم کمکت کنم . همیشه به یادتم رفیق .              توی اقیانوس افکارم

/ 0 نظر / 6 بازدید