دومین

 

همیشه از اینکه حس کنم نفر دوم هستم نفرت داشتم ، وقتی نهایت تلاشت رو می کنی که برای دوستت بهترین باشی اما با اومدن یه کسه دیگه ای باز تو میشی نفر دوم .   اما یکی بهم گفت که هر انسانی پیش بقیه جایگاه خاص خودش رو داره و مقایسه کردن اشتباه بدیه ، امکان داره دوست تو حرفهایی رو پیش تو بگه که به هیچکس دیگه ای نگفته  . 

 

خودمم نمی دونم که چجوریه ... احتیاج به مسافرت دارم.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
شیفته

نگو که تو سینه ی من درد بی درمونی نبود تو سفره ی خالیه ما غصه ی بی نونی نبود... سفر مال جسمه.... نیاز به پرواز داری...