اینه فرق ما توی اجتماع .

این فرق ما توی اجتماع

 

فرق بین کسایی که با هدف زندگی می کنن و اونایی که بی هدف هستن چیه ؟ یا اونایی که از کنار دیگرون سود می کنن یعنی همه چیز رو آماده می خوان . اکثر آدما جزو این آخری هستن . خودمم نمی دونم  که من چه شکلیم شاید یه کمی دوست دارم واسه خواستم تلاش کنم اما ب اندازه کافی همت به خرج نمی دم  چرا  ؟ چون  چ چسبیده به را . دِ اگه چراش رو می دونستم که این شر و ور ها رو نمی نوشتم  . خودمم گیج شدم . ای چاپخونه با اون کارتریج های داغونت خدا از زمین برت داره نیشخند .

 

من وایسادم یه درخواست دارم

همه پای پیشرفت ایران باس پاشن .

/ 0 نظر / 10 بازدید