سرانجام

من بی همیشه تر از همیشه ام

و تو خرده می گیری بر من

که همیشه همین بودی

من اما

از تو گله نخواهم داشت

وقتی قلبت حتی

کوچکترین فاصله هامان را

با نفرتی بی حساب

پر می کند

من برای زدودن این نفرت

تلاشی نخواهم کرد

تا تو به سر انجام برسی

/ 2 نظر / 17 بازدید
nilo93

در میان افکارم هزار بار و هزار بار خرد می کنم ، تحمت میزنم ، خیانت می کنم پریشان باز هزار بار و هزاربار از کوه فاصله ها بالا می روم به قله که رسیدم در انتها تویی که ققنوس وار از ماه متولد میشوی و من مطمئن از بودنت حتی در آسمان بی کران دلم دوباره فاصله ها را باز می گردم پشیمان شدم گریستم باز دوباره عاشقت میشوم ... گاهی اوقات فشار که از نبودن و حضور نداشت به آدم وارد میشه مخصوصا قشر ما ... جنس زن ... باعثه تندروی میشه یا صبوری می بینی پشیمون میشی یا واقعیته میشه امروزه من ... (فک کنم زیادی گنگ حرف زدم )