آخ که من

برای داشتن چیزی که مال تو نیست تلاش کن

بدست آوردن چیزهای که به ما تعلق نداره جزوی از اساس زندگی ما آدمها ست –

کسی رو که تو قلبت بهش ایمان داری اما جسمش مال تو نیست  بدستش بیار –

هیچ کار خاصی لازم نیست . اگه تو بخوای ، خدا هم که نخواد بازم مال تو میشه

(آخ من چقدر انتظار این رسیدن رو دوست دارم)

/ 1 نظر / 7 بازدید
محسن

اینکه مال تو میشه واسه این نیست که خدا نمی خواد. اتفاقا خدا خواسته هرچی که تو بخوای رو زودی بهت برسونند. میدونی چرا؟ چون اون دوست نداره حتی برای یک بار صدای نا میزون تو رو گوش کنه.