بازی عشق

تنها دروغ من اینست 

که تو با منی 

و تنها حقیقت ماجرا اینست 

که تو بی منی

بازی می کنی با حقیقت خود

و دروغ من را پر رنگ تر

آخرش هم دنبال کسی هستی

که دلتنگی هایت را دست او بیاندازی

نفرینش کنی و

برای همیشه رهایش کنی .

این بازی ، بازی عشق است .

/ 6 نظر / 17 بازدید
هما

no game just name [چشمک]

میم.صدقی

این بازی بازی یک عشق کال است باید کمی صبر کنیم تا عشقها پخته شوند تنها کمی چیزی نمانده فقط تا آخر زندگی

مريم

نوشته هات آرامبخشه....

baran

ســـلــــامــ دوســـتــ خوبـــمــ خیـــلـــی نوشتتــــ زیــبـــا بود تنها دروغ من اینست که تو با منی و تنها حقیقت ماجرا اینست که تو بی منی خیلــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــ ایـــــن قسمتشـــــو دوســــ داشـــتـــمـــ فوق العـــــــــــاده مینـــویـــســـی با اجــــــــــــــــــازه میلـــیــنــکـــمـــت[دست][گل][گل][گل]