یادت هست ؟

روزی از تو خواهم پرسید که چقدر دوستم داری . هنوز که اندازه اش را نمیدانم ولی من به اندازه روشنایی پنهان تمامی ستارگان دوستت می دارم ، راستی از آخرین خاطره ی شیرین مان چه خبر آخرین یادگاری هنوز داریش ، هنوز نگاهش می داری ، هنوز دوستش داری . هنوز حواست به او هست ؟ به چه ؟ فراموشش کردی ! به این زودی هنوز چند سالی از رفتن من نمی گذرد ! چرا ؟ 

 باور نمیکنم ... افسوس افسوس سوس سوس وس س س س س   آه .

/ 0 نظر / 6 بازدید