زن چیست ؟

زن چیست ؟

چه کسی می داند ؟

حتی خدا هم گیج شده ...

تمامی راز های دنیا با آنهاست

الهام دهنده ی تمامی اثر های هنری آنانند

نقاش ها بهترین نقاشی هایشان یک زن است

حتی مجسمه ها هم از بدن پر پیچ وخم آنان است

و هزار مثالی دیگر...

این موجود به این قدرت چه نیازی به مرد دارد ؟

چه نیازی ؟

و ما مردها سرگرم میکنیم خودمان را با بازی های بی پایان زن

زن

و این کلمه هم رازآلود است       ز- ن

تو چیستی ؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
ژن کاذب

سلام وقتی خدا دید آدم تنها است , همه موجودات رو آورد پیش آدم (تک تک)تا ببینه کدومشون نظر آدم رو جلب میکنه و از تنهایی نجاتش میده .... هیچکدوم نتونستن نظر آدم رو جلب کنن , آدم به خواب رفت و خدا از قسمتی از گوشت اطراف دنده او یه موجود دیگه شبیه او ساخت و اسمش رو گذاشت حوا...... این حوا از گوشت و پوست آدم ساخته شده بود و وقتی آدم بیدار شد کاملا باهاش سرگرم شد .... [نیشخند] دوست من این مطلب فکر کنم از تورات باشه ولی دقت کن که زن واسه سرگرمی آفریده شده .... [نیشخند][چشمک] خدایا منو ببخش .... [تعجب]