واژه نیست

ابر- چه واژه ی قشنگی 

وقتی بارون تموم میشه  به ابرها نگاه کن  مخصوصاً وقتی شب باشه .

شکلهایی رو میبینی که شاید تصورش هم برات سخته ..

مثل یه زمین فوتبال با چند تا بازیکن ..

صورت یه آدم یا حیوون ..  یا خیلی از چیزهای دیگه !!

ابر واژه نیست – خود قشنگی

/ 1 نظر / 6 بازدید