خر و پف

خر و پف

بابا جون مترو جای خواب نیست ، بی فرهنگ چرا نمیخوای بفهمی که نباید توی مکان های عمومی خوابید ، خوابیدنت بخوره تو سرت روانی خر و پف نکن ...... مارو . . . 

/ 0 نظر / 6 بازدید