# حس_وار

سست

بوسیدنت  لبانم را خجالت زده  نگاهت چشمانم را بی قرار و دستانت تنم را سست می کند   من اینگونه عاشقت شدم
/ 8 نظر / 17 بازدید