# منم_و_این_چند_خط

دال

دوستت دارم  دوستم داری دوستت دارم  دوستم داری  دوستت دارم  دوستم داری تمامی حرفهای ما  لال می شود  وقتی دوستت دارم دو حرف دال دارد وقتی حتی عشق ، ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 5 بازدید