برخورد بد

برخورد بد

بابا درسته که مشتری همیشگی نیستم ، درسته که مبلغی که دارم میخرم کمه اما خوب منم آدمم ، چرا مثل گداها با من رفتار میکنی ، همین پول های کم هست که تبدیل میشه به پول زیاد خوبه گفتن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود ، یادم باشه تو زندیگیم این  رفتار رو با هیچکس نداشته باشم .

/ 2 نظر / 7 بازدید