چرا ؟؟؟

و قتی از خواب بیدار شدم

به اولین چیزی که فکر کردم اون بود

به این فکر کردم که

چرا انقدر راحت در مورد من بد حرف می زنه

من . .

من که هنوز کاری نکردم

بزار منو بشناسی بعد در موردم قضاوت کن .

/ 1 نظر / 6 بازدید